ENGLISH
ChatGPT:
booster voor inkoop

Wat is ChatGPT?

ChatGPTis een chatbot die gebruik maakt van een kunstmatige intelligentie (AI) model, ontwikkeld door OpenAI. Het is getraind op enorme hoeveelheden tekst-gegevens van het internet en boeken. Het is in staat om antwoorden te geven op vragen en opdrachten gerelateerd aan een aantal rijke onderwerpen en taken, zoals weergave van feiten, conversaties en vertalingen.

ChatGPT is specifiek ontworpen om menselijke communicatie te simuleren en wordt gebruikt in tal van toepassingen, waaronder marketing, website ontwikkeling, media, customer service, entertainment enz. Kortom, je kunt in het Nederlands elke willekeurige vraag stellen en je krijgt dan ook antwoord in het Nederlands alsof een mens het antwoord heeft gegeven.

Populariteit van ChatGPT

Inmiddels wordt ChatGPT razendsnel populair en leren we snel wat er wel en niet mee kunnen. Studenten kunnen bijvoorbeeld in no time een scriptie schrijven over vrijwel ieder willekeurig onderwerp. Software programmeurs kunnen de toelichting op de software code laten genereren en besteden dan hun waardevolle tijd aan het echt programmeren.

De mogelijkheden zijn verbluffend, de kwaliteit van de output is voor het grootste deel verbazingwekkend goed. Omdat het nog in een experimentele fase bevindt zijn de antwoorden niet gebaseerd op actuele gegevens. De oorlog in de Oekraïne is bijvoorbeeld nog niet bekend omdat het model getraind is op data tot en met 2021. De verwachting is dat dit probleem in 2023 met de komst vanGPT-4, de machine achter ChatGPT, verbeterd is.

ChatGPT voor inkoop?

ChatGPTkun je in het algemeen beschouwen als je persoonlijke virtuele inkoop assistent. Als inkoper, category-of inkoopmanager kun je zelf iedere vraag die bij je opkomt stellen aan ChatGPT. Je kunt door het antwoord getriggered worden, nieuwe inzichten, kennis of ideeën krijgen en dan doorvragen. Dit vindt dan ad-hoc plaats op het moment dat je daar behoefte aan hebt.

Meer gestructureerde analyses, of inzichten op basis van grotere hoeveelheden gegevens kunnen via een connectie met het algoritme gerealiseerd worden. Hier komt ook de rol van Zuiver Analytics naar voren. Wij zijn in staat om onze data-analyses te koppelen met de machine achter ChatGPT en deze AI machine opdrachten te laten uitvoeren op grote(re) gegevenssets.

Concrete Opties

De gebieden waarop we ChatGPT inzetten zijn:

  • Het categoriseren van leveranciers en producten ten behoeve van de SpendAnalyse;
  • Aanvullen van productgegevens met de primaire en secundaire grondstof ten behoeve van de prijsfluctuatie explorer. Hierdoor kunnen we de grondstof-prijsindex vergelijken met de prijsindex van de specifieke leverancier voor alle ingekochte producten met die specifieke grondstof;
  • Het indelen van de productcategorieën in de Kraljic Matrix;
  • Het analyseren van leveranciers risico’s;
  • Het analyseren van de contractteksten (tekortkomingen, fouten, nakomen van afspraken etc.);
  • Milieu-kenmerken toevoegen aan producten ten behoeve van een duurzaamheidsanalyse.

De eerste resultaten zijn bijzonder positief. De uitkomsten zijn zeker nog niet 100% correct maar al wel uitstekend bruikbaar in de praktijk. Fine-tuning is nodig om de uitkomsten te optimaliseren.

Wilt u meer weten over wat ChatGPT ook voor uw inkoop kan betekenen of wilt u een concrete test uitvoeren, neem dan contact met ons op.