ENGLISH
Hoe om te gaan met inflatie?

Introductie

Inflatie kan een aanzienlijke impact hebben op toeleveringsketens. Wanneer de inflatie hoog is, kunnen de prijzen van goederen en diensten snel stijgen. Dit kan problemen veroorzaken voor bedrijven die materialen en componenten uit het buitenland proberen te betrekken.

Het kan het voor bedrijven ook moeilijk maken om de toekomstige vraag te voorspellen. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven het moeilijk vinden om een constant productieniveau te handhaven. Bovendien kan een hoge inflatie ertoe leiden dat bedrijven de prijzen verhogen, wat kan leiden tot een daling van de vraag naar hun producten.

Dit kan een aanzienlijke impact hebben op de winstgevendheid van bedrijven en het kan ook leiden tot banenverlies. Daarom is het voor bedrijven belangrijk om goed te begrijpen hoe inflatie hun toeleveringsketens kan beïnvloeden.

Dit artikel gaat over inflatie, het effect op Supply Chains en waar data-analyse kan helpen om risico's in uw supply chain te beperken.

Type inflatie

Er zijn drie hoofdtypen inflatie: vraag-pull, cost-push en stagflatie.

 • Demand-pull inflatie wordt veroorzaakt door een toename van de totale vraag in de economie. Dit kan worden veroorzaakt door factoren als een toename van de overheidsuitgaven, een toename van particuliere investeringen of een toename van de consumentenbestedingen.
 • Cost-push inflatie wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten van goederen en diensten. Dit kan worden veroorzaakt door factoren zoals een stijging van de olieprijs, een stijging van het belastingtarief of een stijging van de looninflatie.
 • Stagflatie is een vorm van inflatie die optreedt wanneer er een gelijktijdige stijging is van zowel de inflatie als de werkloosheid. Dit kan worden veroorzaakt door factoren als een stijging van de olieprijs, looninflatie etc.

Langetermijn effecten inflatie op supply chains

Hoge inflatieniveaus kunnen een aantal langetermijneffecten hebben op toeleveringsketens. Een effect is dat:

 • bedrijven kunnen het moeilijk vinden om een constant productieniveau te handhaven. Naarmate de prijzen stijgen,
 • bedrijven kunnen merken dat ze de hoeveelheid producten die ze produceren moeten verminderen
 • bedrijven kunnen het moeilijk vinden om materialen en componenten uit het buitenland te betrekken. Dit kan problemen veroorzaken voor bedrijven die proberen een wereldwijde toeleveringsketen in stand te houden.
 • Ten slotte kunnen bedrijven vinden dat ze werknemers moeten ontslaan om kosten te besparen. Als gevolg hiervan kan een hoge inflatie een aanzienlijke impact hebben op bedrijven en hun toeleveringsketens.

Strategieën vanuit het perspectief van de overheid

Er zijn een aantal strategieën die kunnen worden gebruikt wanneer de inflatie hoog is. Een strategie is om te proberen de inflatie te beheersen door gebruik te maken van monetaire beleidsinstrumenten zoals rentetarieven en kwantitatieve versoepeling. Een andere strategie is om te proberen het aanbod van goederen en diensten in de economie te vergroten door bedrijven aan te moedigen te investeren in nieuwe fabrieken en apparatuur. Een derde strategie is om te proberen de vraag naar goederen en diensten te verminderen door het belastingtarief te verhogen.

Strategieën voor Supply Chain Managers

Inflatie beïnvloedt de prijzen van goederen en diensten in de economie. Wanneer de inflatie hoog is, betekent dit dat de prijzen van goederen en diensten snel stijgen. Dit kan problemen veroorzaken voor mensen die goederen en diensten proberen te kopen. Het kan het voor bedrijven ook moeilijk maken om plannen te maken voor de toekomst.

5 strategieën voor supply chain management in tijden van inflatie:

 • Bronmaterialen en componenten uit verschillende landen
 • Verhoog de efficiëntie in productieprocessen
 • Probeer de prijzen te verhogen als reactie op de hoge inflatie
 • Zorg voor een consistent productieniveau
 • Voorspel de toekomstige vraag nauwkeurig.

Hoe de effecten van inflatie op een supply chain te verminderen?

Er zijn een paar manieren waarop bedrijven de effecten van inflatie op hun toeleveringsketens kunnen verzachten. Een manier is om materialen en componenten uit verschillende landen te betrekken. Dit kan helpen om het effect van inflatoire druk op de prijzen te verminderen.

Daarnaast kunnen bedrijven ook kijken naar het verhogen van de efficiëntie in hun productieprocessen. Dit kan helpen om de impact van inflatie op de kosten te verminderen.

Ten slotte kunnen bedrijven ook proberen de prijzen te verhogen als reactie op de hoge inflatie. Dit kan helpen om de winstgevendheid te behouden in het licht van stijgende prijzen. Hierdoor kunnen bedrijven hun toeleveringsketens beschermen tegen de effecten van inflatie.

Data-analyse en inzicht in de invloed van inflatie op toeleveringsketens

Gegevensanalyse kan worden gebruikt om te begrijpen hoe inflatie de toeleveringsketens beïnvloedt. Door gegevens over eerdere verkoopvolumes en prijzen te analyseren, kunnen bedrijven een beter inzicht krijgen in de invloed van inflatie op hun bedrijf. Deze informatie kan worden gebruikt om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over toekomstige productieniveaus en prijsstrategieën.

Daarnaast kan data-analyse ook worden gebruikt om trends in inflatie te identificeren. Deze informatie kan worden gebruikt om betere beslissingen te nemen over de herkomst van materialen en componenten. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven de effecten van inflatie op hun toeleveringsketens verzachten.

Prijsverschil en inflatie

Als bedrijf kunt u leren van prijsverschillen in producten door de grondoorzaken van deze variaties te begrijpen. Door dit te doen, kunt u gebieden identificeren waar u de kosten kunt verlagen en de winstgevendheid kunt verbeteren. Daarnaast kunt u deze informatie ook gebruiken om betere prijzen te bedingen met leveranciers.

Door te begrijpen waarom prijzen variëren voor verschillende producten of merken, kunnen bedrijven een betere onderhandelingspositie krijgen. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven geld besparen op de producten die ze kopen en hun winstgevendheid verbeteren.

Met behulp van Data Analytics bent u beter op de hoogte van wat er is gebeurd en kunt u daarop anticiperen. U kunt betere beslissingen nemen over waar, wanneer en hoeveel we bij wie moeten kopen.

Voor meer informatie over relevante Analytics as A Service-opties met betrekking tot het mitigeren van de effecten op inflatie, gaat dan naar:
Price fluctuatieof
Leverancier Consolidatie