ENGLISH
Wat is de Kraljic Matrix?

Introductie

De Kraljic Matrix is een inkoop instrument die kan worden gebruikt om organisaties te helpen betere sourcing beslissingen te nemen. Het biedt een kader voor het beoordelen van het relatieve belang van verschillende factoren bij het nemen van deze beslissingen. De matrix kan worden toegepast in zowel strategische als tactische situaties en kan worden gebruikt om zowel leveranciersprestaties als potentiële nieuwe leveranciers te beoordelen. In dit artikel zullen we bespreken wat de Kraljic Matrix is, hoe het te gebruiken en de voordelen van het gebruik ervan!

Achtergrond van de Kraljic Matrix

De Kraljic-matrix is in 1983 ontwikkeld door de Sloveen Peter Kraljic. Het is een eenvoudig maar krachtig hulpmiddel dat kan worden gebruikt om het relatieve belang van verschillende factoren bij het nemen van inkoopbeslissingen te beoordelen. De matrix heeft twee dimensies:

 • Winstimpact: Deze dimensie omvat het bestedingsvolume, het aandeel van het artikel in de totale uitgaven, de impact van het artikel op de kwaliteit van de eindproducten, de impact van het artikel op de (groei van) de omzet van het bedrijf.
 • Kwetsbaarheid bij inkoop: deze dimensie geeft de blootstelling van de koper aan risico's weer als de leverancier zou stoppen met zakendoen met de koper. Het omvat factoren zoals de beschikbaarheid van vervangende leveranciers en de impact van prijsstijgingen.

De Kraljic Matrix kan worden toegepast in zowel strategische als tactische situaties. In strategische situaties kan het worden gebruikt om het relatieve belang van verschillende factoren te beoordelen bij het nemen van beslissingen over met welke leveranciers samen te werken. In tactische situaties kan het worden gebruikt om het relatieve belang van verschillende factoren te beoordelen bij de beslissing om een bepaald product of bepaalde dienst al dan niet bij een bepaalde leverancier in te kopen.

Matrix structuur

Er bevinden zich 4 kwadranten in de Kraljic Matrix:

 • Strategische items: dit zijn producten of diensten die zowel een hoge winstimpact als een hoge inkoopkwetsbaarheid hebben. Voorbeelden kunnen zijn grondstoffen of goederen. In deze gevallen is het belangrijk om te focussen op de prijs en een langdurige relatie met de leverancier op te bouwen.
 • Hefboomitems: dit zijn producten of diensten met een hoge winstimpact maar een lage kwetsbaarheid voor inkoop. Voorbeelden kunnen zijn afgewerkte goederen of gestandaardiseerde diensten. In deze gevallen kan de koper het zich veroorloven om selectiever te zijn over de leveranciers waarmee hij werkt, en moet hij zich concentreren op factoren als kwaliteit en leveringsprestaties.
 • Knelpuntitems: dit zijn producten of diensten met een lage winstimpact maar een hoge inkoopkwetsbaarheid. Denk hierbij aan op maat gemaakte producten of nichediensten. In deze gevallen moet de koper zeer voorzichtig zijn met het beheren van risico's en zich concentreren op factoren zoals de financiële stabiliteit van leveranciers en contractvoorwaarden.
 • Niet-kritieke items: dit zijn producten of diensten met een lage impact op de winst en een lage kwetsbaarheid voor inkoop. Voorbeelden hiervan zijn kantoorbenodigdheden of routinediensten. In deze gevallen kan de koper het zich veroorloven om minder selectief te zijn over de leveranciers waarmee hij werkt, en moet hij zich concentreren op factoren als prijs en leveringsprestaties.

De Kraljic-matrix is een waardevol hulpmiddel voor het beheersen van risico's bij complexe inkoopbeslissingen. Door het relatieve belang van verschillende factoren te beoordelen, kan het kopers helpen te bepalen met welke leveranciers ze moeten samenwerken en welke producten of diensten ze bij die leveranciers moeten betrekken. Daarnaast kan de matrix worden gebruikt om de impact van veranderingen in leveranciersmacht of inkoopkwetsbaarheid op de blootstelling van de koper aan risico's te beoordelen.

Impact op de winst en kwetsbaarheid bij inkoop

5 voorbeelden van impact op de winst:

 • Voorspellen van het spend volume
 • De marktdominantie van de leverancier
 • De onderhandelingskracht van de leverancier
 • Prijs verhogingen
 • Niet volledige uitnutting van contracten

5 voorbeelden van kwetsbaarheid bij inkoop:

 • Prijs verhogingen
 • Faillissement of insolventie van leverancier
 • Kwaliteitsproblemen met leveranciers of terugroepingen van producten
 • Vertragingen of onderbrekingen in de levering
 • Veranderingen in de vraag of voorkeuren van de klant

Practical problems of the Kraljic Matrix

The Kraljic Matrix is a valuable tool for managing risk in complex sourcing decisions. However, there are some practical problems with using the matrix:

 • One problem is that it can be difficult to quantify some of the factors that are included in the matrix. This can make it difficult to use the matrix for decision-making purposes.
 • Another problem is that the Kraljic Matrix is not always applicable in all situations. For example, it may not be useful for products or services that are sourced from a single supplier.

De gegevens die nodig zijn voor de Kraljic Matrix

 • Om de Kraljic-matrix te gebruiken, moeten kopers gegevens hebben over winstimpact en kwetsbaarheid bij inkoop.
 • Deze gegevens kunnen moeilijk te verkrijgen zijn, vooral in gevallen waarin de koper geen lange geschiedenis heeft bij de leverancier.
 • Daarnaast kan de Kraljic Matrix worden verbeterd door gegevens over andere factoren, zoals leverancierskwaliteit en leveringsprestaties.

Strategieën

Er zijn een paar verschillende strategieën die kunnen worden afgeleid uit de Kraljic Matrix:

 • Een strategie is om je te concentreren op producten of diensten die afkomstig zijn van leveranciers met een hoog vermogen en een lage kwetsbaarheid.
 • Een andere strategie is om te focussen op producten of diensten die afkomstig zijn van leveranciers met een laag vermogen en een hoge kwetsbaarheid.
 • Een derde strategie is om samen te werken met een aantal leveranciers en het risico te spreiden over meerdere leveranciers.
 • Een vierde strategie is om de Kraljic-matrix te gebruiken als hulpmiddel om leveranciersrisico's te beoordelen en beslissingen te nemen over het al dan niet zaken doen met bepaalde leveranciers.

Dit voorbeeld van de Kraljic Matrix is gebaseerd op productcategorieën. Een andere variant van de Kraljic Matrix is het plotten van de leveranciers in de matrix. Dit voorbeeld is gemaakt door ons algoritme dat gebruik maakt van een kwantitatief raamwerk. Wil je meer weten, ga dan naar:
Quantative Kraljic Matrix

Samenvatting

 • De Kraljic-matrix is een waardevol hulpmiddel voor het beheersen van risico's bij complexe inkoopbeslissingen.
 • Door het relatieve belang van verschillende factoren te beoordelen, kan het kopers helpen te bepalen met welke leveranciers ze moeten samenwerken en welke producten of diensten ze bij die leveranciers moeten betrekken.
 • Daarnaast kan de matrix worden gebruikt om de impact te beoordelen van veranderingen in winstimpact of inkoopkwetsbaarheid op de blootstelling van de koper aan risico's.
 • De Kraljic Matrix is een waardevol hulpmiddel dat kopers kan helpen bij het nemen van complexe inkoopbeslissingen. Het is echter belangrijk op te merken dat de matrix niet altijd in alle situaties toepasbaar is en dat gegevens over winstimpact en inkoopkwetsbaarheid moeilijk te verkrijgen zijn. Daarnaast kan de Kraljic Matrix worden verbeterd door gegevens over andere factoren, zoals leverancierskwaliteit en leveringsprestaties.