ENGLISH
Support
Technologie alleen is niet voldoende

Creëren van waarde

De ervaring leert dat data een groot potentieel heeft, maar dat er geen waarde uitkomt als we niet weten of de data op orde is en hoe we de resultaten moeten interpreteren. Wij ondersteunen u daarbij, stap voor stap door onze ervaringen en kennis met onze opdrachtgevers te delen. Wij bieden ondersteuning bij de data-extractie en het doorgronden van het resultaat. Ons doel: het creëren van waarde voor úw organisatie.

Data specificatie

Bij de start van het analyse traject ontvangt u van ons de dataspecificatie. Hierin staat nauwkeurig omschreven welke datavelden minimaal noodzakelijk zijn en welke facultatief zijn. Uw organisatie kan daarmee in principe aan de slag om de dataset te genereren.

Genereren van de dataset

In het geval dat voor uw organisatie een uitdaging is om de dataset te genereren dan zetten wij graag onze kennis- en ervaring in om uw organisatie daarbij te helpen.

De aangeleverde dataset wordt altijd eerst door een Enjoy AI algoritme gecontroleerd. U ontvangt een rapportage over de dataset waarin de eventueel aangetroffen afwijkingen in de dataset worden benoemd. Op basis van deze rapportage bent u in staat de dataset snel te verbeteren.

SAP Systeem

Beschikt u over een SAP systeem, dan leveren we ook de dataselectie query (MS SQL) voor de data-extractie aan.